Menu
Nákupný košík

Poklesnutá klenba

Čo je poklesnutá klenba

Príčiny

Poklesnutá klenba je bezpochyby jednou z najbežnejších deformácií chodidla. Typické pre túto deformitu je aj vybočenie päty zo správnej osi a sploštenie pozdĺžneho a priečneho zakrivenia spodnej časti chodidla. V prstovej oblasti sa noha odráža do ďalšieho kroku. Priečna klenba je akási odrazová plocha zabezpečujúca ladnú chôdzu. Poklesom až prepadnutím klenby sa narúša cyklus chôdze. Pokles priečnej klenby spôsobí z hľadiska postavenia celého tela preťaženie prednožia – prstovej časti chodidla. V dôsledku toho môžu nastať ďalšie problémy v oblasti kolien a bedier. V kombinácii s oslabeným svalstvom panvy dochádza k strate vnútornej podpory a klenba sa „prepadne“. Veľmi výrazne poklesnutá klenba sa v konečnom štádiu označuje ako plochá noha. Hoci je pre telo fyziologicky normálne, že špičky chodidiel sa pri chôdzi od sebe jemne odďaľujú – hovoríme o ľahkej abdukcii, pri poklesnutej klenbe sa os chodidla a aj ostatných častí nohy vychyľuje a nie je rovnobežná so smerom pohybu.


Príčiny poklesu klenby priamo alebo nepriamo súvisia s postavením nohy, ale aj so stratou opory. Vo väčšine prípadov možno identifikovať kombináciu rôznych faktorov.

Medzi faktory vychádzajúce z chybného postavenia nohy možno zaradiť nedostatočnú pohyblivosť, slabo vyvinuté svalstvo, preťažené väzy a nedostatok svalovej kontroly. Všetky tieto faktory spôsobujú, že noha stráca svoju trojrozmernú stabilitu.Nepriame faktory sú tie, ktoré spôsobujú alebo posilňujú faktory súvisiace s chodidlom,  ako je obmedzená pohyblivosť členka, skrátené lýtkové svaly alebo znížená stabilita osí nôh v dôsledku atrofovaných sedacích svalov. Na rozvoj poklesnutej klenby má však vplyv aj obezita, vysoká záťaž spôsobená dlhým státím alebo chôdzou a v neposlednom rade aj nevhodná obuv.

Čo robiť pri poklesnutej klenbe

Liečba

Okrem toho sa veľmi často používajú aj ortopedické vložky s cieľom korigovať vychýlenie stabilizáciou vnútorného pozdĺžneho aj priečneho zakrivenia chodidla.


Taping-Socks sú prvé ponožky, ktorá kombinujú biomechanické know-how a nové výrobné možnosti v revolučnom spôsobe podpory stability chodidla. Vložením (všitím) tejpovacích pások sa pasívne a súčasne elasticky podporí správne ukotvenie päty aj veľkého kĺbu palca na zemi. Tejpovacia páska, ktorá je v ponožke aplikovaná za tepla z vonkajšej strany od malíčka až k päte, navyše dynamicky podporuje priečnu klenbu. Výsledkom je trojdimenzionálne stabilizovaná noha, ktorá lepšie absorbuje sily vznikajúce pri zaťažení a môže ich tak aj lepšie odviesť do podložia.


Cieľom liečby pomocou ponožiek Taping-Socks je pasívna a pružná podpora nohy a jej návrat do fyziologického postavenia. Prostredníctvom tejpovacích pások sa päta vráti do správnej pozície a aj veľký kĺb palca sa zastabilizuje. Výsledkom je zníženie progresie chybného postavenia a minimalizácia bolestivého preťaženia chodidla.

Ponožky Taping-Socks sa môžu používať preventívne aj terapeuticky. Preventívne slúžia na podporu aktívnej stabilizácie nohy pri zvýšenom zaťažení alebo nadmernej únave chodidiel. Terapeuticky ich možno použiť na optimalizáciu postavenia zadnej časti nohy, čím sa dá predísť preťaženiu väzov a zabezpečiť oporu oslabeným  svalom.